Postacie Kasumi Hoshiyu Katsuko Dainamikku Kayroku Higuchi Sayuri Ketsueki Iva Yamaguchi Kazuya Butsurigaku Kurama Yōso Jutsu